Members

Faculty Advisor:

Ms. Rishika Khare, Assistant Professor of Law.

Members:

Ananya Satish, Apoorva Upadhyay, Arjun Tyagi, Gauri Shyam, Kritika Garg, Lakshya Sharma, Palak Aggarwal, Saksham Chaturvedi, Shreya Kapoor, Siddharth Anand Panda, Sneha Rath,  Udipto Koushik Sarmah, Vishesh Minocha, Vivek Raj, Yash Chhikara, Yashvardhan Singh.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: